Manylion cyswllt

Clefyd Seliag a Dermatitis Herpetiformis

Rhun ap Iorwerth AS (Cadeirydd)

1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

01248 723 599

rhun.apiorwerth@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Mark Isherwood AS

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
Mold
Treffynnon
CH7 1EG

01352 710232

Mark.Isherwood@senedd.cymru

Russell George AS

13 Parker's Lane
Y Drenewydd
SY16 2LT

01686 610 887

russell.george@senedd.cymru

Peredur Owen Griffiths AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7204

Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru

Alison Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Rebecca Bowen

(Ni roddir cyfeiriad)

Claire Constantinou

(Ni roddir cyfeiriad)

Sian Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Ieuan Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Jill Swift

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Richard Cousins

(Ni roddir cyfeiriad)

Simon Scourfield

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Vivek Goel

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Geraint Preest

(Ni roddir cyfeiriad)

Ian Severn

(Ni roddir cyfeiriad)

Graham Phillips

(Ni roddir cyfeiriad)

Tristan Humphreys

(Ni roddir cyfeiriad)

Josh James

(Ni roddir cyfeiriad)

Wayne Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)