Manylion cyswllt

Masnachu mewn Pobl yng Nghymru - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Joyce Watson AS (Cadeirydd)

3 Heol Gocht
Caerfyrddin
SA31 1QL

01267 233 448

Joyce.Watson@senedd.cymru

Keith Davies AC

(Ni roddir cyfeiriad)

Bethan Sayed AS

Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

01639 820 530

Bethan.Sayed@senedd.cymru

Ken Skates AS

Unit 22
The Malthouse Business Centre
Regent Street
Llangollen
LL20 8HS

01978 869058

Ken.Skates@senedd.cymru

Mwenya Chimba

(Ni roddir cyfeiriad)

Barbara Natasegara

(Ni roddir cyfeiriad)