Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Wythnos 44 yn dechrau Dydd Llun 26 Hydref 2020

Dydd Llun 26 Hydref 2020

Dydd Mawrth 27 Hydref 2020

Dydd Mercher 28 Hydref 2020

Dydd Iau 29 Hydref 2020

Dydd Gwener 30 Hydref 2020

Dydd Sul 1 Tachwedd 2020

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Sulgwyn

Dydd Llun 31 Mai 2021 - Dydd Sul 6 Mehefin 2021

Yr haf

Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021 – Dydd Sul 12 Medi 2021

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Yr hydref

Dydd Llun 25 Hydref 2021 – Dydd Sul 31 Hydref 2021

Y Nadolig

Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021 - Dydd Sul 9 Ionawr 2022

Y Gwanwyn

Dydd Llun 21 Chwefror 2022 – Dydd Sul 27 Chwefror 2022