Calendr ar gyfer Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Wythnos 32 yn dechrau Dydd Llun 31 Gorffennaf 2023

Dydd Llun 31 Gorffennaf 2023

Dydd Mawrth 1 Awst 2023

Dydd Mercher 2 Awst 2023

Dydd Iau 3 Awst 2023

Dydd Gwener 4 Awst 2023

Dydd Sadwrn 5 Awst 2023

Dydd Sul 6 Awst 2023