Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Wythnos 48 yn dechrau Dydd Llun 27 Tachwedd 2023

Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2023

Dydd Sul 3 Rhagfyr 2023

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Nadolig

Dydd Llun 18 Rhagfyr 2023 – Dydd Sul 7 Ionawr 2024

Hanner Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 12 Chwefror 2024 – Dydd Sul 18 Chwefror 2024

Y Pasg

Dydd Llun 25 Mawrth 2024 – Dydd Sul 14 Ebrill 2024

Hanner Tymor y Sulgwyn

Dydd Llun 27 Mai 2024- Dydd Sul 2 Mehefin 2024

Yr Haf

Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 – Dydd Sul 15 Medi 2024

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Hanner Tymor yr Hydref

Dydd Llun 28 Hydref 2024- Dydd Sul 3 Tachwedd 2024

Toriad y Nadolig

Dydd Llun 16 Rhagfyr 2024 – Dydd Sul 5 Ionawr 2025