Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Senedd
24 Chwefror 2020 DYDD LLUN


25 Chwefror 2020 DYDD MAWRTH
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Gwasanaeth Pobl Ifanc a Digartrefedd Byddin yr Iachawdwriaeth, Tai Taf a Byddin yr Eglwys

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Diwrnod Clefydau Prin

26 Chwefror 2020 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Cinio Mawr 2020

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Gŵyl Ddewi

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Bywyd ar y Lefelau

27 Chwefror 2020 DYDD IAU
- 16.00

DIGWYDDIAD: Cyflwyniad i Gymdeithas Fwslimaidd Ahmadiyya ac Arddangosfa o’r Quran

14.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Lansio Adroddiad Sgiliau a Llwyddiant Cyfleoedd Adeiladu Wallich (BOSS) – Adsefydlu Cyn-droseddwyr

28 Chwefror 2020 DYDD GWENER


29 Chwefror 2020 DYDD SADWRN
10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Mis Hanes LGBT+ - Pride Cymru yn Cyflwyno

1 Mawrth 2020 DYDD SUL


2 Mawrth 2020 DYDD LLUN
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dydd Gŵyl Dewi Sant - Perfformiad gan gerddorion Ysgol Penglais yn Aberystwyth (Côr Penglais a Band Pres Penglais)

3 Mawrth 2020 DYDD MAWRTH
10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Gweithredu’r bleidlais i bobl ifanc 16 oed yng Nghymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Gwasanaeth Cyhoeddus Dŵr Cymru

4 Mawrth 2020 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Cyflwr Iechyd Plant 2020

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Wythnos Ymwybyddiaeth o Anhwylderau Bwyta

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Gweddi Seneddol Gŵyl Dewi

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

5 Mawrth 2020 DYDD IAU
08.00 - 09.15

DIGWYDDIAD: Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Dewi

12.30 - 17.00

DIGWYDDIAD: Rownd Derfynol Siarad Cyhoeddus ESU

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Darlleniad cyhoeddus o ‘It’s Done’, sef darn o newyddiaduraeth gan Ian McEwan, cyn trafodaeth o dan gadeiryddiaeth Jenny Rathbone AC.

6 Mawrth 2020 DYDD GWENER


7 Mawrth 2020 DYDD SADWRN


8 Mawrth 2020 DYDD SUL