Calendr digwyddiadau
30 Ionawr 2023 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 12.30

SC(6)2023(2), Comisiwn y Senedd - Hybrid - Digital

13.30 - 16.00

Ar y safle, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.30 - 17.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

31 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH
08.50 - 10.30

Preifat, rhithriol, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 10.45

O bell, preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 15.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Rhwydweithio Pŵer Cyfartal, Llais Cyfartal yn y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Age Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

1 Chwefror 2023 DYDD MERCHER


2 Chwefror 2023 DYDD IAU
08.45 - 12.00

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 14.40

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 15.00

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 14.00

IRB(01-23), Bwrdd Taliadau - Lleoliad Allanol

09.00 - 13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

16.30 - 19.00

DIGWYDDIAD: Y Sefydliad Allforio a Masnach Ryngwladol yng Nghymru, 2023 - 2025

3 Chwefror 2023 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

4 Chwefror 2023 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan – Trwy Ein Llygaid

5 Chwefror 2023 DYDD SUL


6 Chwefror 2023 DYDD LLUN
09.00 - 10.00

O bell, Prifat, Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 15.00

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

7 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Sesiwn Galw Heibio Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

8 Chwefror 2023 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad y Rhwydwaith Ffrwythlondeb

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

9 Chwefror 2023 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Beintiadau Cyfoes Cymreig 2022

09.30 - 15.15

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.35

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Apêl Fawr Cennin Pedr Flynyddol Marie Curie

10 Chwefror 2023 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11 Chwefror 2023 DYDD SADWRN


12 Chwefror 2023 DYDD SUL