Calendr digwyddiadau
23 Ionawr 2023 DYDD LLUN
11.15 - 17.15

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 17.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

Ymweliad Pwyllgor, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

24 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gwobrau blynyddol y Gynghrair Cefn Gwlad

25 Ionawr 2023 DYDD MERCHER
09.30 - 12.00

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.40 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.30 - 12.30

HYBRID, Pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi, Pwyllgorau’n Ymweld â’r Senedd - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Cofio’r Holocost

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Technoleg ynni o’r gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd

26 Ionawr 2023 DYDD IAU
09.00 - 13.25

Hybrid, Private, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 13.00

O bell, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 13.15

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

27 Ionawr 2023 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

28 Ionawr 2023 DYDD SADWRN


29 Ionawr 2023 DYDD SUL


30 Ionawr 2023 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 16.00

Ar y safle, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.30 - 17.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

31 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH
08.50 - 10.30

Preifat, rhithriol, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 10.45

O bell, preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 15.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Rhwydweithio Pŵer Cyfartal, Llais Cyfartal yn y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Age Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

1 Chwefror 2023 DYDD MERCHER


2 Chwefror 2023 DYDD IAU
09.00 - 17.00

IRB(01-23), Bwrdd Taliadau - Lleoliad Allanol

09.00 - 14.40

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 15.00

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.40

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

16.30 - 19.00

DIGWYDDIAD: Y Sefydliad Allforio a Masnach Ryngwladol yng Nghymru, 2023 - 2025

3 Chwefror 2023 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

4 Chwefror 2023 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan – Trwy Ein Llygaid

5 Chwefror 2023 DYDD SUL