Calendr digwyddiadau
27 Ionawr 2020 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

 

ARDDANGOSFA: Diwrnod Cofio'r Holocost 2020 - Arddangosfa Fflamau Coffa

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.30

Comisiwn y Senedd - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.15 - 15.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.00 - 16.00

Preifat, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

28 Ionawr 2020 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

 

ARDDANGOSFA: Diwrnod Cofio'r Holocost 2020 - Arddangosfa Fflamau Coffa

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Comisiynwyr Ifanc 4C

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 19.45

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i nodi Cyfnod 4 y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathlu Addysg Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff i hyrwyddo iechyd gydol oes ac Economi Cymru

29 Ionawr 2020 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 10.50

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.25 - 11.45

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cefnogi Cymunedau Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

30 Ionawr 2020 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.20 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 14.30

Preifat, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.30 - 15.00

DIGWYDDIAD: Newid yr anghydbwysedd rhwng y rhywiau - gweithio gyda disgyblion ysgol

12.00 - 15.30

DIGWYDDIAD: Lansio Prosiect Cydymaith Llys Teulu

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Mynd i’r Afael â’r Argyfwng o ran yr Hinsawdd, yng Nghaerdydd

31 Ionawr 2020 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

1 Chwefror 2020 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

2 Chwefror 2020 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

3 Chwefror 2020 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

10.15 - 12.35

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Abledd Cymru

13.00 - 16.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.15 - 16.00

Sesiwn gynllunio, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Pierhead Building, Pierhead Street, CF99 1SN

13.30 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Diabetes Math 1 – Dathlu llwyddiannau plant yng Nghymru sy’n byw gyda diabetes math 1

4 Chwefror 2020 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Arloesedd mewn Eiriolaeth Plant yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

5 Chwefror 2020 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.15 - 12.50

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 13.00

Stakeholder Event - Pierhead Building, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Pierhead Building, Pierhead Street, CF99 1SN

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Cynllun Strategol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Apêl Mawr y Daffodil

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

6 Chwefror 2020 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.40

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 13.00

DIGWYDDIAD: Wythnos Ymwybyddiaeth Trais Rhywiol

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.25 - 11.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Rhaglen fentora Cymru gyfan Llwybrau BAME i mewn i Fywyd Cyhoeddus– ‘ymgyrchu dros newid cymdeithasol’

7 Chwefror 2020 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

8 Chwefror 2020 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

9 Chwefror 2020 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu