Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
27 Tachwedd 2023 DYDD LLUN
13.00 - 17.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

28 Tachwedd 2023 DYDD MAWRTH
09.00

Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

29 Tachwedd 2023 DYDD MERCHER
09.30

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

09.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Committee Room 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

30 Tachwedd 2023 DYDD IAU
09.00

Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel

09.30

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Committee Room 5 - Tŷ Hywel

09.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30

Hybrid, Y Pwyllgor Biliau Diwygio - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

1 Rhagfyr 2023 DYDD GWENER


2 Rhagfyr 2023 DYDD SADWRN


3 Rhagfyr 2023 DYDD SUL


4 Rhagfyr 2023 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

5 Rhagfyr 2023 DYDD MAWRTH
09.00

Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

6 Rhagfyr 2023 DYDD MERCHER
09.30 - 12.30

DROS DRO - Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

7 Rhagfyr 2023 DYDD IAU
09.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

8 Rhagfyr 2023 DYDD GWENER
10.00

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

9 Rhagfyr 2023 DYDD SADWRN


10 Rhagfyr 2023 DYDD SUL