Calendr digwyddiadau
20 Tachwedd 2023 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Diwrnod Rhuban Gwyn

11.30 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Rhuban Gwyn Gyda’r Nos

21 Tachwedd 2023 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video confrence via Zoom

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Stondin y Prosiect Ymwybyddiaeth o Ofalwyr – arloesi i ofalwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio adroddiad gan Grŵp Cynghori Arbenigol Coleg Brenhinol Iechyd Meddwl

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Save our Wild Isles: Un flwyddyn ers COP15

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

22 Tachwedd 2023 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.05

Hybrid, Y Pwyllgor Biliau Diwygio - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

11.00 - 14.30

DIGWYDDIAD: Cronfa’r Teulu – 50 mlynedd o gefnogi plant anabl a’u teuluoedd

11.45 - 14.00

DIGWYDDIAD: Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gofal Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathlu 50 mlynedd o’r Ganolfan Dechnoleg Amgen

23 Tachwedd 2023 DYDD IAU
09.00 - 15.45

Ymweliad, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Lleoliad Allanol

09.30 - 11.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 10.45

Hybrid, Private, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Newid Hinsawdd Model y Cenhedloedd Unedig

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dr Who yn 60 oed

24 Tachwedd 2023 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Tardis a Dalek

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Arwain Cynefin

25 Tachwedd 2023 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Tardis a Dalek

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Coffau Holodomor

26 Tachwedd 2023 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Tardis a Dalek

27 Tachwedd 2023 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Tardis a Dalek

13.30 - 14.40

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

14.00 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

28 Tachwedd 2023 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Tardis a Dalek

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad y Comisiwn Etholiadol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Fast Track: Derbyniad Diwrnod Aids y Byd

29 Tachwedd 2023 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Tardis a Dalek

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

11.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Asiantaeth Safonau Bwyd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

13.30 - 14.30

IRB(07-23), Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel

14.00 - 15.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gofalwyr Ifanc Pen-y-bont ar Ogwr: “'The Bear who Struggled to Care

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Cynhadledd yr Adar -Soniaredd a Rhyfeddod: Celf, Diwylliant ac Adfer Rhywogaethau

30 Tachwedd 2023 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Tardis a Dalek

09.00 - 14.15

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 10.15

Hybrid, Y Pwyllgor Biliau Diwygio - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 14.00

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Digwyddiad Pwyllgor, Preifat, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

1 Rhagfyr 2023 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Tardis a Dalek

2 Rhagfyr 2023 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Tardis a Dalek

3 Rhagfyr 2023 DYDD SUL