Calendr digwyddiadau
21 Tachwedd 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

 

ARDDANGOSFA: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan – Trwy Ein Llygaid

12.30 - 14.50

Ar y safle, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

HYBRID, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

22 Tachwedd 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

 

ARDDANGOSFA: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan – Trwy Ein Llygaid

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

23 Tachwedd 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

 

ARDDANGOSFA: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan – Trwy Ein Llygaid

09.15 - 11.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 11.30

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

24 Tachwedd 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

 

ARDDANGOSFA: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan – Trwy Ein Llygaid

08.45 - 13.05

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.10

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.50 - 13.40

WEDI EI GANSLO - Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

25 Tachwedd 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

 

ARDDANGOSFA: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan – Trwy Ein Llygaid

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

26 Tachwedd 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

 

ARDDANGOSFA: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan – Trwy Ein Llygaid

27 Tachwedd 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

 

ARDDANGOSFA: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan – Trwy Ein Llygaid

28 Tachwedd 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

09.30 - 12.00

O bell, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 15.45

Private, Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 14.50

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

29 Tachwedd 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

30 Tachwedd 2022 DYDD MERCHER
09.00 - 12.15

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.40

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

1 Rhagfyr 2022 DYDD IAU
08.45 - 12.35

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 10.30

Hybrid, preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.30 - 14.30

Preifat, Y Pwyllgor Materion Cymreig, Pwyllgorau’n Ymweld â’r Senedd - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

2 Rhagfyr 2022 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

3 Rhagfyr 2022 DYDD SADWRN


4 Rhagfyr 2022 DYDD SUL