Calendr digwyddiadau
22 Tachwedd 2021 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.30

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd - Lleoliad Allanol

13.00 - 15.00

Anffurfiol, preifat, o bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.00

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

23 Tachwedd 2021 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

24 Tachwedd 2021 DYDD MERCHER
09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.30 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

25 Tachwedd 2021 DYDD IAU
09.00 - 16.00

IRB(07-21), Bwrdd Taliadau - Lleoliad Allanol

09.30 - 15.30

O bell, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 13.00

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

26 Tachwedd 2021 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11.30 - 12.30

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

27 Tachwedd 2021 DYDD SADWRN


28 Tachwedd 2021 DYDD SUL


29 Tachwedd 2021 DYDD LLUN
12.30 - 15.30

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 15.25

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.15

O bell, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

30 Tachwedd 2021 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

1 Rhagfyr 2021 DYDD MERCHER
08.45 - 12.30

O bell, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

2 Rhagfyr 2021 DYDD IAU
09.00 - 15.30

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 15.30

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

3 Rhagfyr 2021 DYDD GWENER
4 Rhagfyr 2021 DYDD SADWRN


5 Rhagfyr 2021 DYDD SUL