Calendr digwyddiadau
31 Hydref 2022 DYDD LLUN


1 Tachwedd 2022 DYDD MAWRTH


2 Tachwedd 2022 DYDD MERCHER


3 Tachwedd 2022 DYDD IAU


4 Tachwedd 2022 DYDD GWENER


5 Tachwedd 2022 DYDD SADWRN


6 Tachwedd 2022 DYDD SUL


7 Tachwedd 2022 DYDD LLUN
10.30 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

8 Tachwedd 2022 DYDD MAWRTH
09.00

Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

9 Tachwedd 2022 DYDD MERCHER
09.30

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

09.30

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

10 Tachwedd 2022 DYDD IAU
09.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Committee Room 5 - Tŷ Hywel

09.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

11 Tachwedd 2022 DYDD GWENER


12 Tachwedd 2022 DYDD SADWRN


13 Tachwedd 2022 DYDD SUL