Calendr digwyddiadau
11 Hydref 2021 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

WEDI EI GANSLO - O bell, PREIFAT, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.30 - 12.30

O bell, Pwyllgor y Llywydd - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12 Hydref 2021 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

13 Hydref 2021 DYDD MERCHER
09.30 - 12.10

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

O bell, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

14 Hydref 2021 DYDD IAU
11.00

Agoriad Swyddogol y Chweched Senedd - Y Siambr - Y Senedd

15 Hydref 2021 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11.30 - 12.30

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

16 Hydref 2021 DYDD SADWRN


17 Hydref 2021 DYDD SUL


18 Hydref 2021 DYDD LLUN
09.30 - 10.00

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Preifat; O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.30 - 12.00

O bell, Pwyllgor y Llywydd - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

19 Hydref 2021 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

20 Hydref 2021 DYDD MERCHER
08.45 - 10.20

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.15

O bell, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

21 Hydref 2021 DYDD IAU
09.00 - 10.30

O bell, Preifat, Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 14.45

Anffurfiol, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

13.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.30 - 16.30

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.30

WEDI EI GANSLO - Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd. - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.30 - 16.30

Pwyllgor Cyfansoddiad, Tŷ'r Arglwyddi [Preifat], Pwyllgorau’n Ymweld â’r Senedd - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

22 Hydref 2021 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11.30 - 12.30

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

23 Hydref 2021 DYDD SADWRN


24 Hydref 2021 DYDD SUL