Calendr digwyddiadau
12 Hydref 2020 DYDD LLUN
09.00 - 12.30

Digwyddiad rhanddeiliaid preifat, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.00 - 16.45

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.30 - 16.50

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13 Hydref 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Cynhadledd Fideo Zoom

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/Zoom

14 Hydref 2020 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/Zoom

15 Hydref 2020 DYDD IAU
09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Stakeholder workshop, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

16 Hydref 2020 DYDD GWENER


17 Hydref 2020 DYDD SADWRN


18 Hydref 2020 DYDD SUL


19 Hydref 2020 DYDD LLUN
10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

20 Hydref 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Cynhadledd Fideo Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/Zoom

21 Hydref 2020 DYDD MERCHER
09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/Zoom

22 Hydref 2020 DYDD IAU
10.00 - 12.00

Fforwm y Cadeiryddion - Video Conference

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

23 Hydref 2020 DYDD GWENER


24 Hydref 2020 DYDD SADWRN


25 Hydref 2020 DYDD SUL