Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
26 Medi 2022 DYDD LLUN
09.30

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 12.30

SC(6)2022(6), Comisiwn y Senedd - Hybrid - Digital

11.30 - 16.20

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

27 Medi 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

28 Medi 2022 DYDD MERCHER
09.15 - 11.00

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.10

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

29 Medi 2022 DYDD IAU
08.45 - 14.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.10

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

09.30 - 14.25

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 13.30

O bell, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

30 Medi 2022 DYDD GWENER


1 Hydref 2022 DYDD SADWRN


2 Hydref 2022 DYDD SUL


3 Hydref 2022 DYDD LLUN
13.30 - 15.55

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 17.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

WEDI EI OHIRIO - HYBRID, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

4 Hydref 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

5 Hydref 2022 DYDD MERCHER
09.30 - 12.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.20

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

6 Hydref 2022 DYDD IAU
09.00 - 12.30

Virtual, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Lleoliad Allanol

09.15 - 12.40

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

O bell, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.15 - 13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

7 Hydref 2022 DYDD GWENER


8 Hydref 2022 DYDD SADWRN


9 Hydref 2022 DYDD SUL