Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
26 Medi 2022 DYDD LLUN
09.30

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Committee Room 5 - Tŷ Hywel

27 Medi 2022 DYDD MAWRTH
09.00

Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

28 Medi 2022 DYDD MERCHER
09.30

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

29 Medi 2022 DYDD IAU
09.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

30 Medi 2022 DYDD GWENER


1 Hydref 2022 DYDD SADWRN


2 Hydref 2022 DYDD SUL


3 Hydref 2022 DYDD LLUN
13.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

4 Hydref 2022 DYDD MAWRTH
09.00

Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

5 Hydref 2022 DYDD MERCHER
09.30

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

6 Hydref 2022 DYDD IAU
09.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

09.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Committee Room 5 - Tŷ Hywel

7 Hydref 2022 DYDD GWENER


8 Hydref 2022 DYDD SADWRN


9 Hydref 2022 DYDD SUL