Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
27 Medi 2021 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, PREIFAT, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

28 Medi 2021 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

29 Medi 2021 DYDD MERCHER
09.30 - 12.20

O bell, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

O bell, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

30 Medi 2021 DYDD IAU
09.15 - 16.00

IRB(05-21), Bwrdd Taliadau - Lleoliad Allanol

09.15 - 16.00

O bell, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.45 - 14.00

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

1 Hydref 2021 DYDD GWENER
10.00

O bell, Prifat, Fforwm y Cadeiryddion - Lleoliad Allanol

2 Hydref 2021 DYDD SADWRN


3 Hydref 2021 DYDD SUL


4 Hydref 2021 DYDD LLUN
13.00 - 17.30

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 15.30

Ar y safle, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

5 Hydref 2021 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

6 Hydref 2021 DYDD MERCHER
08.45 - 12.15

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.00

Ar y safle, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

7 Hydref 2021 DYDD IAU
09.00

Preifat - Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.00 - 14.45

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

8 Hydref 2021 DYDD GWENER
09.30 - 10.45

O bell, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

9 Hydref 2021 DYDD SADWRN


10 Hydref 2021 DYDD SUL