Calendr digwyddiadau
28 Medi 2020 DYDD LLUN
08.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.30

SC(5)2020(6), Comisiwn y Senedd - Lleoliad Allanol

13.30 - 14.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Via Teams

14.30 - 16.45

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

29 Medi 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/ Zoom

30 Medi 2020 DYDD MERCHER
09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/ Zoom

1 Hydref 2020 DYDD IAU
09.30 - 12.15

Digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

2 Hydref 2020 DYDD GWENER
09.20 - 16.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

3 Hydref 2020 DYDD SADWRN


4 Hydref 2020 DYDD SUL


5 Hydref 2020 DYDD LLUN
08.45 - 12.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.30 - 17.15

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

6 Hydref 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Cynhadledd Fideo Zoom

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/Zoom

7 Hydref 2020 DYDD MERCHER
09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/Zoom

8 Hydref 2020 DYDD IAU
09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

9 Hydref 2020 DYDD GWENER
09.20 - 13.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

10 Hydref 2020 DYDD SADWRN


11 Hydref 2020 DYDD SUL