Calendr digwyddiadau
19 Medi 2022 DYDD LLUN


20 Medi 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Lleoliad Allanol

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Cymorth Canser Macmillan - Bore Coffi yn y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Uno Cymru yn erbyn canser drwy ymchwil canser o'r radd flaenaf

21 Medi 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Nick Treharne: Portread o Gymru

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.15

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 16.30

DIGWYDDIAD: Cynhadledd 'Gwerthoedd a Rhinweddau ar gyfer Byd Heriol'

09.15 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

22 Medi 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Nick Treharne: Portread o Gymru

09.00 - 17.00

WEDI EI GANSLO - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

09.15 - 14.45

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 13.10

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.20 - 13.30

Ymweliad, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Lleoliad Allanol

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Wythnos Addysg Oedolion

23 Medi 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Nick Treharne: Portread o Gymru

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

24 Medi 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Us Here Now

 

ARDDANGOSFA: Nick Treharne: Portread o Gymru

25 Medi 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Nick Treharne: Portread o Gymru

26 Medi 2022 DYDD LLUN
09.30

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

11.30 - 16.20

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

27 Medi 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Cofio Cenedlaethol yr Heddlu

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Trechu tlodi plant gyda’n gilydd yng Nghymru

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwireddu hawl i dai digonol yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

28 Medi 2022 DYDD MERCHER
09.15 - 11.00

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.10

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Cofio Mohammad Asghar

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lleisio barn

29 Medi 2022 DYDD IAU
08.45 - 14.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 13.30

O bell, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 14.25

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.10

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

10.00 - 22.00

DIGWYDDIAD: Gwobrau Womenspire 2022 (Chwarae Teg)

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i nodi 10 mlynedd Ymddiriedolaeth St Giles Cymru

30 Medi 2022 DYDD GWENER


1 Hydref 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: City Stories: Ffotograffau o Gaerdydd 1969-1977

2 Hydref 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: City Stories: Ffotograffau o Gaerdydd 1969-1977