Calendr digwyddiadau
13 Medi 2021 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, PREIFAT, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.45

O bell, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Remote, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14 Medi 2021 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

13.30 - 18.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

15 Medi 2021 DYDD MERCHER
09.15 - 12.00

Anffurfiol, preifat, hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.10

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

O bell, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

16 Medi 2021 DYDD IAU
09.30 - 15.30

O bell, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 13.00

O bell, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

17 Medi 2021 DYDD GWENER
18 Medi 2021 DYDD SADWRN


19 Medi 2021 DYDD SUL


20 Medi 2021 DYDD LLUN
10.00 - 11.15

O bell, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.15 - 17.00

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Remote, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

21 Medi 2021 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

22 Medi 2021 DYDD MERCHER
08.45 - 12.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

08.45 - 12.30

O bell, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

23 Medi 2021 DYDD IAU
09.00 - 15.00

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 15.30

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

24 Medi 2021 DYDD GWENER


25 Medi 2021 DYDD SADWRN


26 Medi 2021 DYDD SUL