Calendr digwyddiadau
14 Medi 2020 DYDD LLUN
08.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.30 - 13.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

13.30 - 16.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

15 Medi 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/ Zoom

16 Medi 2020 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/ Zoom

17 Medi 2020 DYDD IAU
09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

18 Medi 2020 DYDD GWENER


19 Medi 2020 DYDD SADWRN


20 Medi 2020 DYDD SUL


21 Medi 2020 DYDD LLUN
08.45 - 12.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.15 - 16.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

22 Medi 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/ Zoom

23 Medi 2020 DYDD MERCHER
09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd/ Zoom

14.32

Bwrdd Taliadau (2015 - 2020)

24 Medi 2020 DYDD IAU
09.00 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.20

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

25 Medi 2020 DYDD GWENER


26 Medi 2020 DYDD SADWRN


27 Medi 2020 DYDD SUL