Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
24 Awst 2020 DYDD LLUN
10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

25 Awst 2020 DYDD MAWRTH


26 Awst 2020 DYDD MERCHER
13.30

Adalw’r Senedd o dan Reol Sefydlog 34.9 yw’r cyfarfod hwn, Y Cyfarfod Llawn - Zoom

27 Awst 2020 DYDD IAU


28 Awst 2020 DYDD GWENER


29 Awst 2020 DYDD SADWRN


30 Awst 2020 DYDD SUL


31 Awst 2020 DYDD LLUN


1 Medi 2020 DYDD MAWRTH


2 Medi 2020 DYDD MERCHER


3 Medi 2020 DYDD IAU


4 Medi 2020 DYDD GWENER
5 Medi 2020 DYDD SADWRN


6 Medi 2020 DYDD SUL