Calendr digwyddiadau
27 Gorffennaf 2020 DYDD LLUN


28 Gorffennaf 2020 DYDD MAWRTH


29 Gorffennaf 2020 DYDD MERCHER


30 Gorffennaf 2020 DYDD IAU


31 Gorffennaf 2020 DYDD GWENER


1 Awst 2020 DYDD SADWRN


2 Awst 2020 DYDD SUL


3 Awst 2020 DYDD LLUN
10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.00 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

4 Awst 2020 DYDD MAWRTH


5 Awst 2020 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Adalw’r Senedd o dan Reol Sefydlog 34.9 yw’r cyfarfod hwn, Y Cyfarfod Llawn - Zoom

6 Awst 2020 DYDD IAU
13.30 - 16.00

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Fideogynhadledd ar Zoom

7 Awst 2020 DYDD GWENER


8 Awst 2020 DYDD SADWRN


9 Awst 2020 DYDD SUL