Calendr digwyddiadau
10 Ionawr 2022 DYDD LLUN
13.30 - 16.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 15.30

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

O bell, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

11 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

10.00 - 10.45

WEDI EI GANSLO - O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11.30 - 12.30

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

12 Ionawr 2022 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

O bell, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.30

Private, Remote, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.30

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

13 Ionawr 2022 DYDD IAU
09.00 - 15.00

O bell, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 15.15

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14 Ionawr 2022 DYDD GWENER
09.30 - 13.10

O bell, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11.30 - 12.30

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

15 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


16 Ionawr 2022 DYDD SUL


17 Ionawr 2022 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.30

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 15.00

Anffurfiol, Preifat, O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

18 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH
09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11.30 - 12.30

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

19 Ionawr 2022 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

O bell, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.25

O bell, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

20 Ionawr 2022 DYDD IAU
 

Member sponsored event

09.15 - 15.00

O bell, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 13.00

O bell, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

21 Ionawr 2022 DYDD GWENER
09.30 - 12.30

O bell, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

10.15 - 12.15

O bell, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

11.30 - 12.30

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

22 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


23 Ionawr 2022 DYDD SUL