Calendr digwyddiadau
13 Ionawr 2020 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

08.00 - 10.00

DIGWYDDIAD: Canolfan Llywodraethiant Cymru – Brecwast Briffio ar y Gyllideb

10.00 - 12.25

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.00 - 15.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 16.15

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 16.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14 Ionawr 2020 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

08.30 - 08.38

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cynllun Mentora Llwybrau BAME i mewn i Fywyd Cyhoeddus – ‘gwleidyddiaeth a dylanwadu yng Nghymru’

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Cofio’r Holocost

15 Ionawr 2020 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

08.50 - 12.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

08.50 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.25 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Lansio Arddangosfa’r Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

16 Ionawr 2020 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.00 - 12.45

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 11.35

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.15 - 15.45

WRB (26), Bwrdd Taliadau (2015 - 2020) - Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel

09.30 - 13.10

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Arddangosfa Arloeswyr Comisiwn Bevan - Arddangosfa Patrymau Enghreifftiol Bevan

12.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Archwilio Effaith Brexit ar Gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Nodi Ugain mlynedd ers sefydlu Traveline Cymru

17 Ionawr 2020 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

18 Ionawr 2020 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

19 Ionawr 2020 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

20 Ionawr 2020 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.45 - 12.15

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.30

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

12.45 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.45 - 16.15

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.45 - 15.45

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

21 Ionawr 2020 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

08.00 - 10.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Brecwast Ffermdy Undeb Amaethwyr Cymru

08.30 - 09.14

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cyfoeth Naturiol Cymru - Creu’r Cysylltiadau

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Blynyddol Sustrans Cymru

22 Ionawr 2020 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.15 - 12.15

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.20 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Sicrhau bod Cymru yn ganolbwynt dealltwriaeth o’r materion sy’n wynebu pobl sydd â stoma

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

17.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Wedi’i ysgrifennu mewn tywod nid ar garreg: Defnyddio theatr i hyrwyddo dulliau o ystyried y tensiynau sy’n gysylltiedig â diagnosis seiciatryddol a’i ganlyniadau.

23 Ionawr 2020 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 15.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.25 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.30

Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Lansio Cynghrair Prentisiaethau Cymru

24 Ionawr 2020 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

25 Ionawr 2020 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

26 Ionawr 2020 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol