Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
27 Mehefin 2022 DYDD LLUN
12.00 - 17.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 14.45

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

28 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 10.30

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

29 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.20

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

11.00

Preifat - digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

30 Mehefin 2022 DYDD IAU
09.00 - 17.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 14.15

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 14.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

10.30 - 15.30

Ymweliad, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Lleoliad Allanol

1 Gorffennaf 2022 DYDD GWENER


2 Gorffennaf 2022 DYDD SADWRN


3 Gorffennaf 2022 DYDD SUL


4 Gorffennaf 2022 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.30 - 17.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 14.40

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

5 Gorffennaf 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Lleoliad Allanol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

6 Gorffennaf 2022 DYDD MERCHER
09.00

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

7 Gorffennaf 2022 DYDD IAU
09.00 - 15.00

IRB(04-22), Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

09.00 - 14.45

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

8 Gorffennaf 2022 DYDD GWENER


9 Gorffennaf 2022 DYDD SADWRN


10 Gorffennaf 2022 DYDD SUL