Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Senedd
27 Mehefin 2022 DYDD LLUN
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cefnogaeth i Blant a Phobl Ifanc sy’n Dioddef Cam-drin Domestg: Lansio Adroddiad

28 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Cancer Research UK

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Ymgyrch dros Lyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

29 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
18.00

DIGWYDDIAD: Lansio llyfr ‘The Impact of Devolution’, a gaiff ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru

30 Mehefin 2022 DYDD IAU


1 Gorffennaf 2022 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

2 Gorffennaf 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

3 Gorffennaf 2022 DYDD SUL


4 Gorffennaf 2022 DYDD LLUN


5 Gorffennaf 2022 DYDD MAWRTH
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Ffederasiwn Busnesau Bach yn mynd i’r Dref

6 Gorffennaf 2022 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad yr Asiantaeth Safonau Bwyd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Ynni Niwclear

7 Gorffennaf 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

8 Gorffennaf 2022 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

9 Gorffennaf 2022 DYDD SADWRN


10 Gorffennaf 2022 DYDD SUL