Calendr digwyddiadau
29 Mehefin 2020 DYDD LLUN
10.00 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.45 - 14.12

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

30 Mehefin 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 14.15

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 17.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

1 Gorffennaf 2020 DYDD MERCHER
11.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

2 Gorffennaf 2020 DYDD IAU
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.00 - 16.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

3 Gorffennaf 2020 DYDD GWENER
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

4 Gorffennaf 2020 DYDD SADWRN


5 Gorffennaf 2020 DYDD SUL


6 Gorffennaf 2020 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.00 - 12.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Remote - External

12.30 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

7 Gorffennaf 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.30 - 16.50

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

8 Gorffennaf 2020 DYDD MERCHER
11.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

9 Gorffennaf 2020 DYDD IAU
08.45 - 12.45

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 16.00

WRB(30), Bwrdd Taliadau - Remote - External

13.00 - 16.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10 Gorffennaf 2020 DYDD GWENER
09.00 - 13.00

Drafft, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11 Gorffennaf 2020 DYDD SADWRN


12 Gorffennaf 2020 DYDD SUL