Calendr digwyddiadau
20 Mehefin 2022 DYDD LLUN
09.30

WEDI EI GANSLO - O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.30 - 17.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

21 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Lleoliad Allanol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: ITV Cymru a Digwyddiad Lansio Partneriaeth Mencap Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Partneriaeth Iechyd Meddwl De-ddwyrain Cymru ar gyfer Myfyrwyr

22 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.00 - 12.40

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Fforwm ENQA

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Celfyddydau yn y Senedd

23 Mehefin 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.15 - 13.10

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30

Ymweliad allanol, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Lleoliad Allanol

11.20 - 15.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

24 Mehefin 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

12.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Arweinwyr Digidol: Digidol yng Nghymru

25 Mehefin 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

26 Mehefin 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

27 Mehefin 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: CHERISH

 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

12.00 - 17.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cefnogaeth i Blant a Phobl Ifanc sy’n Dioddef Cam-drin Domestg: Lansio Adroddiad

13.30 - 14.45

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

28 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: CHERISH

 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 10.30

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Cancer Research UK

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Ymgyrch dros Lyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

29 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: CHERISH

 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.20

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

11.00

Preifat - digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

30 Mehefin 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: CHERISH

 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.00 - 17.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 14.15

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 14.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

09.30

Ymweliad, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Carmarthenshire

1 Gorffennaf 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

2 Gorffennaf 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

3 Gorffennaf 2022 DYDD SUL