Calendr digwyddiadau
8 Mehefin 2020 DYDD LLUN
10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.30 - 13.48

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

12.30 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

9 Mehefin 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.30

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 17.10

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10 Mehefin 2020 DYDD MERCHER
11.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

11 Mehefin 2020 DYDD IAU
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 16.15

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12 Mehefin 2020 DYDD GWENER
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13 Mehefin 2020 DYDD SADWRN


14 Mehefin 2020 DYDD SUL


15 Mehefin 2020 DYDD LLUN
10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.33 - 13.48

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

14.00 - 16.00

SC(5)2020(4), Comisiwn y Senedd

14.00 - 16.00

Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

16 Mehefin 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 17.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Video Conference via Zoom

17 Mehefin 2020 DYDD MERCHER
12.30 - 13.54

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18 Mehefin 2020 DYDD IAU
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.00 - 16.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.00

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Fideogynhadledd ar Zoom

19 Mehefin 2020 DYDD GWENER
13.15 - 14.30

Preifat, Fforwm y Cadeiryddion

20 Mehefin 2020 DYDD SADWRN


21 Mehefin 2020 DYDD SUL