Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
25 Mai 2020 DYDD LLUN


26 Mai 2020 DYDD MAWRTH


27 Mai 2020 DYDD MERCHER


28 Mai 2020 DYDD IAU


29 Mai 2020 DYDD GWENER


30 Mai 2020 DYDD SADWRN


31 Mai 2020 DYDD SUL


1 Mehefin 2020 DYDD LLUN
09.30 - 11.10

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.30 - 13.38

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

13.00 - 15.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

2 Mehefin 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30 - 16.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Fideo gynadledda drwy Zoom

3 Mehefin 2020 DYDD MERCHER
11.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

4 Mehefin 2020 DYDD IAU
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 15.40

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

5 Mehefin 2020 DYDD GWENER


6 Mehefin 2020 DYDD SADWRN


7 Mehefin 2020 DYDD SUL