Calendr digwyddiadau
18 Mai 2020 DYDD LLUN
09.30 - 11.30

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.30 - 13.59

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

12.30 - 16.00

Preifat, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

19 Mai 2020 DYDD MAWRTH
08.45 - 10.45

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 16.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 14.45

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Fideogynhadledd drwy Zoom

20 Mai 2020 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

DROS DRO - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

09.45 - 11.30

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

21 Mai 2020 DYDD IAU
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 14.30

WRB29, Bwrdd Taliadau - Microsoft Teams

13.30 - 15.50

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

22 Mai 2020 DYDD GWENER


23 Mai 2020 DYDD SADWRN


24 Mai 2020 DYDD SUL


25 Mai 2020 DYDD LLUN


26 Mai 2020 DYDD MAWRTH


27 Mai 2020 DYDD MERCHER


28 Mai 2020 DYDD IAU


29 Mai 2020 DYDD GWENER


30 Mai 2020 DYDD SADWRN


31 Mai 2020 DYDD SUL