Calendr digwyddiadau
9 Mai 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

10.00 - 15.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Lleoliad Allanol

13.30 - 16.20

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

O bell, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10 Mai 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

O bell, PREIFAT, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad i ddathlu deng mlwyddiant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

17.30 - 19.30

Hybrid, Private, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11 Mai 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.25

O bell, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Flynyddol Creu Cymru 2022

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa – Penddelw o Jim Griffiths

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Airbus yn dyrchafu’r economi yng Nghymru

12 Mai 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.00 - 13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 16.00

Ar y safle, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Coffáu Gareth Jones

13 Mai 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

14.00 - 17.00

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14 Mai 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

15 Mai 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

16 Mai 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.30 - 11.30

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.30

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

17 Mai 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

12.00 - 19.30

DIGWYDDIAD: Gwyddoniaeth a'r Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18 Mai 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.00

Hybrid, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 11.40

Hybrid, preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Wythnos Dwristiaeth Cymru

19 Mai 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.00 - 15.30

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30

Ymweliad allanol, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

20 Mai 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

21 Mai 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

22 Mai 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru