Calendr digwyddiadau
11 Mai 2020 DYDD LLUN
10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.30 - 14.01

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

12.30 - 15.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12 Mai 2020 DYDD MAWRTH
09.30 - 11.45

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Fideogynhadledd drwy Zoom

14.00 - 15.00

Y Pwyllgor Deisebau - Y Senedd

13 Mai 2020 DYDD MERCHER
13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

14 Mai 2020 DYDD IAU
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 15.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Video Conference via Zoom

15 Mai 2020 DYDD GWENER
16 Mai 2020 DYDD SADWRN


17 Mai 2020 DYDD SUL


18 Mai 2020 DYDD LLUN
09.30 - 11.30

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.30 - 13.59

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

12.30 - 16.00

Preifat, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

19 Mai 2020 DYDD MAWRTH
08.45 - 10.45

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 16.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 14.45

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Fideogynhadledd drwy Zoom

20 Mai 2020 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

DROS DRO - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

09.45 - 11.30

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

21 Mai 2020 DYDD IAU
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 14.30

WRB29, Bwrdd Taliadau - Microsoft Teams

13.30 - 15.50

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

22 Mai 2020 DYDD GWENER


23 Mai 2020 DYDD SADWRN


24 Mai 2020 DYDD SUL