Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
25 Ebrill 2022 DYDD LLUN
13.30 - 15.20

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 15.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

26 Ebrill 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

O bell, PREIFAT, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

27 Ebrill 2022 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

15.30 - 18.00

Hybrid, Private, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

28 Ebrill 2022 DYDD IAU
09.30 - 11.45

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 14.30

O bell, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

29 Ebrill 2022 DYDD GWENER
10.00 - 12.30

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd - Lleoliad Allanol

30 Ebrill 2022 DYDD SADWRN


1 Mai 2022 DYDD SUL


2 Mai 2022 DYDD LLUN


3 Mai 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

4 Mai 2022 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00

O bell, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

5 Mai 2022 DYDD IAU


6 Mai 2022 DYDD GWENER


7 Mai 2022 DYDD SADWRN


8 Mai 2022 DYDD SUL