Calendr digwyddiadau
25 Ebrill 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i lansio ymgyrch ‘Forever Flowers’ yng Nghastell Caerdydd

13.30 - 15.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 15.20

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

26 Ebrill 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

O bell, PREIFAT, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 14.30

DIGWYDDIAD: Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr: Cwrdd â’r Bwrdd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

EDIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa 'This is Older'

27 Ebrill 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

EDIGWYDDIAD: Rhannu gwybodaeth am waith Gofal Cymdeithasol Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

15.30 - 18.00

Hybrid, Private, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

28 Ebrill 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

09.00 - 15.30

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Pwyllgor Myfyrwyr yr Institute of Hospitality Cymru (digwyddiad yn ystod y dydd)

09.30 - 11.45

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 14.30

O bell, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Pwyllgor Myfyrwyr yr Institute of Hospitality Cymru (digwyddiad gyda’r nos)

29 Ebrill 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

10.00 - 12.30

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd - Lleoliad Allanol

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11.30 - 12.30

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

30 Ebrill 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

1 Mai 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

2 Mai 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

3 Mai 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Sgowtiaid Cymru – Digwyddiad i lansio menter y Genhadaeth i Forwyr

4 Mai 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

09.00

O bell, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.00

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dathlu Deng Mlynedd o waith y School of Hard Knocks yng Nghymru

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Ymddiriedolaeth Hepatitis C: dileu Hepatitis yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

5 Mai 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

6 Mai 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

7 Mai 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

8 Mai 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru