Calendr digwyddiadau
5 Ebrill 2021 DYDD LLUN


6 Ebrill 2021 DYDD MAWRTH


7 Ebrill 2021 DYDD MERCHER
10.00 - 10.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Saesneg)

14.00 - 15.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

8 Ebrill 2021 DYDD IAU
10.00 - 10.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Gymraeg)

14.00 - 15.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

9 Ebrill 2021 DYDD GWENER


10 Ebrill 2021 DYDD SADWRN


11 Ebrill 2021 DYDD SUL


12 Ebrill 2021 DYDD LLUN
08.50 - 09.10

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd - ‘Dy Bleidlais gyntaf’ - addas i bobl ifanc (Cyflwyniad yn Saesneg)

10.00 - 10.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Gymraeg)

11.00 - 11.37

Adalw'r Senedd o dan Reol Sefydlog 12.3 yw'r cyfarfod hwn, Y Cyfarfod Llawn - Fideogynhadledd drwy Zoom

13 Ebrill 2021 DYDD MAWRTH
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

10.00 - 10.50

DIGWYDDIAD: Hyfforddi’r Hyfforddwr –‘Y Senedd, etholiadau a fi’ (Cyflwyniad yn Gymraeg)

11.00 - 11.50

DIGWYDDIAD: Hyfforddi’r Hyfforddwr –‘Y Senedd, etholiadau a fi’ (Cyflwyniad yn Saesneg)

12.00 - 13.00

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Hyfforddi’r Hyfforddwr (Cyflwyniad yn Gymraeg)

19.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Hyfforddi’r Hyfforddwr (Cyflwyniad yn Saesneg)

14 Ebrill 2021 DYDD MERCHER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

17.00 - 17.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Gymraeg)

15 Ebrill 2021 DYDD IAU
10.00 - 10.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Saesneg)

16 Ebrill 2021 DYDD GWENER
08.50 - 09.10

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd – ‘Dy Bleidlais gyntaf’ - addas i bobl Ifanc. (Cyflwyniad yn Gymraeg)

17 Ebrill 2021 DYDD SADWRN
10.00 - 10.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Saesneg)

18 Ebrill 2021 DYDD SUL