Calendr digwyddiadau
13 Mawrth 2023 DYDD LLUN
14.00 - 16.05

Ar y safle, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

HYBRID, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.50

Hybrid, Private, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 11.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 12.00

DIGWYDDIAD: Busnes Cyfrifol ar Waith

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cerddoriaeth mewn Ysbytai a Gofal – Dathlu Pen-blwydd yn 75 a Rhwydweithio

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli!

15 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Llwybr Arfordir Cymru

16 Mawrth 2023 DYDD IAU
09.00 - 17.00

IRB(03-23), Bwrdd Taliadau - Lleoliad Allanol

09.30 - 13.00

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: CommuniTeas

10.30 - 14.30

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

17 Mawrth 2023 DYDD GWENER


18 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


19 Mawrth 2023 DYDD SUL


20 Mawrth 2023 DYDD LLUN
09.30 - 11.00

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Prosiect Perthyn

13.30 - 14.55

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

21 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Wythnos Waith Pedwar Diwrnod

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Prosiect Cyfeillion Gwrth-hiliaeth UNSAIN Cymru

22 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
09.30 - 12.00

Hybrid, Private, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.15

Private informal stakeholder event, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Lansio pecyn cymorth aflonyddu rhywiol TUC Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

15.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Rhapsodi - Athrylith Anghofiedig Dorothy Edwards

23 Mawrth 2023 DYDD IAU
08.45 - 15.00

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 10.40

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 14.30

Ar y safle, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

16.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Coleg yr Iesu, Rhydychen

24 Mawrth 2023 DYDD GWENER
09.30 - 14.00

Hybrid, Preifat, Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid, Pwyllgorau’n Ymweld â’r Senedd - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

10.00 - 13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

25 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


26 Mawrth 2023 DYDD SUL