Calendr digwyddiadau
27 Chwefror 2023 DYDD LLUN
11.00 - 17.15

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.00 - 15.00

HYBRID, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 14.30

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

28 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Price 300: Dathlu bywyd ac amserau Dr Richard Price

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

1 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
09.15 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.15

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dydd Gŵyl Dewi

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Hwyrol Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi

2 Mawrth 2023 DYDD IAU
08.00 - 09.30

DIGWYDDIAD: Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi

09.15 - 13.05

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

IRB(02-23), Bwrdd Taliadau - Lleoliad Allanol

09.30 - 13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dydd NON

3 Mawrth 2023 DYDD GWENER


4 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


5 Mawrth 2023 DYDD SUL


6 Mawrth 2023 DYDD LLUN
13.30 - 16.00

Preifat, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.25

Ar y safle, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

7 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.00 - 16.30

DIGWYDDIAD: LeadHerShip

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

8 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.30

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cyfres Her y Dyfodol Aber 150

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

9 Mawrth 2023 DYDD IAU
09.00 - 13.15

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.50

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2023

10 Mawrth 2023 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


12 Mawrth 2023 DYDD SUL