Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Senedd
30 Rhagfyr 2019 DYDD LLUN


31 Rhagfyr 2019 DYDD MAWRTH


1 Ionawr 2020 DYDD MERCHER


2 Ionawr 2020 DYDD IAU


3 Ionawr 2020 DYDD GWENER
4 Ionawr 2020 DYDD SADWRN


5 Ionawr 2020 DYDD SUL


6 Ionawr 2020 DYDD LLUN


7 Ionawr 2020 DYDD MAWRTH
10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cadwch yn gynnes y gaeaf hwn

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Anerchiad Sally Challen

8 Ionawr 2020 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

10.30 - 12.00

DIGWYDDIAD: Sesiwn Holi ac Ateb Aelodau’r Cynulliad gyda chynulleidfa o Garfan 2020 Fulbright Forum

12.00 - 14.30

DIGWYDDIAD: Herio Arthritis – Lansio’r Ymgyrch Cadw’n Iach, Cadw’n Heini

9 Ionawr 2020 DYDD IAU
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Marie Curie

17.00 - 19.00

DIGWYDDIAD: Arbed ein Morwyr 2020

10 Ionawr 2020 DYDD GWENER


11 Ionawr 2020 DYDD SADWRN


12 Ionawr 2020 DYDD SUL