Calendr digwyddiadau
1 Mehefin 2022 DYDD MERCHER


2 Mehefin 2022 DYDD IAU


3 Mehefin 2022 DYDD GWENER


4 Mehefin 2022 DYDD SADWRN


5 Mehefin 2022 DYDD SUL


6 Mehefin 2022 DYDD LLUN
09.30

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 15.15

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 15.00

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

7 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Bwyd a Ffermio Cymru NFU Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

LANSIAD ARDDANGOSFA: CHERISH

8 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
09.00

O bell, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Digwyddiad anffurfiol preifat i ymgysylltu a rhanddeiliaid (o bell), Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio strategaeth Fighting for every breath

9 Mehefin 2022 DYDD IAU
09.00 - 15.00

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.50

Ar y safle, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00

DIGWYDDIAD: Polisi masnach newydd y Deyrnas Unedig – Sut beth yw dull cynhwysol?

15.30 - 16.30

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10 Mehefin 2022 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11 Mehefin 2022 DYDD SADWRN
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwasanaeth Coffa

12 Mehefin 2022 DYDD SUL


13 Mehefin 2022 DYDD LLUN
11.30 - 12.30

Ar y safle, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.30

Digwyddiad anffurfiol preifat i ymgysylltu a rhanddeiliaid (Hybrid), Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 14.30

Anffurfiol, Preifat, O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 16.10

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Lleoliad Allanol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Singing the Sun in Flight - Barddoniaeth yn y Senedd

12.30 - 14.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad yn y Senedd i’r Gynghrair yn erbyn Chwaraeon Creulon 2022

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Jiwbilî Ddiemwnt Coleg Brenhinol y Patholegwyr

15 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
08.45 - 12.30

Ymweliad, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Lleoliad Allanol

09.15 - 12.00

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor Cyllid - Sefydliad y Glowyr Llanhiledd, Abertyleri, Blaenau Gwent, NP13 2JT

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 17.00

DIGWYDDIAD: Mentora o ran Pŵer Cyfartal, Llais Cyfartal

10.00 - 12.30

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd - Lleoliad Allanol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio’r gyfrol Hanes Cymru Mewn Deuddeg Cerdd, a dathlu canmlwyddiant Gwasg Prifysgol Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: 40 Mlynedd o HIV - Y gorffennol, y presennol a’r dyfodol

16 Mehefin 2022 DYDD IAU
09.15 - 12.45

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 16.45

Ymweliad, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Lleoliad Allanol

09.30 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Seremoni Wobrwyo Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

17 Mehefin 2022 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

18 Mehefin 2022 DYDD SADWRN


19 Mehefin 2022 DYDD SUL


20 Mehefin 2022 DYDD LLUN
09.30

WEDI EI GANSLO - O bell, Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00

SC(6)2022(4), Comisiwn y Senedd - Lleoliad Allanol

13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.30 - 17.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

21 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Lleoliad Allanol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: ITV Cymru a Digwyddiad Lansio Partneriaeth Mencap Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Partneriaeth Iechyd Meddwl De-ddwyrain Cymru ar gyfer Myfyrwyr

22 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.00 - 12.40

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Fforwm ENQA

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Celfyddydau yn y Senedd

23 Mehefin 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.15 - 13.10

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30

Ymweliad allanol, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Lleoliad Allanol

11.20 - 15.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

24 Mehefin 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

12.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Arweinwyr Digidol: Digidol yng Nghymru

25 Mehefin 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

26 Mehefin 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

27 Mehefin 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

12.00 - 17.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cefnogaeth i Blant a Phobl Ifanc sy’n Dioddef Cam-drin Domestg: Lansio Adroddiad

13.30 - 14.45

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

28 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 10.30

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Cancer Research UK

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Ymgyrch dros Lyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

29 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.20

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.00

Preifat - digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00

DIGWYDDIAD: Lansio llyfr ‘The Impact of Devolution’, a gaiff ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru

30 Mehefin 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

09.00 - 17.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 14.15

Hybrid, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 14.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

10.30 - 15.30

Ymweliad, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Lleoliad Allanol