Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
1 Mai 2022 DYDD SUL


2 Mai 2022 DYDD LLUN


3 Mai 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

4 Mai 2022 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00

O bell, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

5 Mai 2022 DYDD IAU


6 Mai 2022 DYDD GWENER


7 Mai 2022 DYDD SADWRN


8 Mai 2022 DYDD SUL


9 Mai 2022 DYDD LLUN
10.00 - 15.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Lleoliad Allanol

12.30 - 14.30

SC(6)2022(3), Comisiwn y Senedd - Hybrid - Digital

13.30 - 16.20

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

O bell, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10 Mai 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

O bell, PREIFAT, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

17.30 - 19.30

Hybrid, Private, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11 Mai 2022 DYDD MERCHER
08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.25

O bell, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

09.30 - 11.00

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

12 Mai 2022 DYDD IAU
09.00 - 13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 16.00

Ar y safle, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13 Mai 2022 DYDD GWENER
14.00 - 17.00

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14 Mai 2022 DYDD SADWRN


15 Mai 2022 DYDD SUL


16 Mai 2022 DYDD LLUN
09.30 - 11.30

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.30

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

17 Mai 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18 Mai 2022 DYDD MERCHER
08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.00

Hybrid, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 11.40

Hybrid, preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

19 Mai 2022 DYDD IAU
09.00 - 15.30

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30

Ymweliad allanol, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

20 Mai 2022 DYDD GWENER


21 Mai 2022 DYDD SADWRN


22 Mai 2022 DYDD SUL


23 Mai 2022 DYDD LLUN
13.30 - 14.10

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

24 Mai 2022 DYDD MAWRTH
09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.00 - 09.30

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

25 Mai 2022 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 11.45

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

26 Mai 2022 DYDD IAU
09.00 - 10.30

O bell, Prifat, Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 17.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Lleoliad Allanol

09.15 - 16.00

IRB(03-22), Bwrdd Taliadau - Lleoliad Allanol

10.05 - 14.30

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.30 - 15.00

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

27 Mai 2022 DYDD GWENER


28 Mai 2022 DYDD SADWRN


29 Mai 2022 DYDD SUL


30 Mai 2022 DYDD LLUN


31 Mai 2022 DYDD MAWRTH