Calendr digwyddiadau
1 Mai 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

2 Mai 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

3 Mai 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Sgowtiaid Cymru – Digwyddiad i lansio menter y Genhadaeth i Forwyr

4 Mai 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

09.00

O bell, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.00

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dathlu Deng Mlynedd o waith y School of Hard Knocks yng Nghymru

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Ymddiriedolaeth Hepatitis C: dileu Hepatitis yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

5 Mai 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

6 Mai 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

7 Mai 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

8 Mai 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

9 Mai 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

10.00 - 15.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Lleoliad Allanol

12.30 - 14.30

SC(6)2022(3), Comisiwn y Senedd - Hybrid - Digital

13.30 - 16.20

Hybrid, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

O bell, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10 Mai 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

O bell, PREIFAT, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad i ddathlu deng mlwyddiant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

17.30 - 19.30

Hybrid, Private, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11 Mai 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.25

O bell, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd

09.30 - 11.00

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Flynyddol Creu Cymru 2022

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa – Penddelw o Jim Griffiths

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Airbus yn dyrchafu’r economi yng Nghymru

12 Mai 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.00 - 13.00

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 16.00

Ar y safle, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Coffáu Gareth Jones

13 Mai 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

14.00 - 17.00

O bell, Prifat, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14 Mai 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

15 Mai 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

16 Mai 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.30 - 11.30

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30 - 16.30

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

17 Mai 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

12.00 - 19.30

DIGWYDDIAD: Gwyddoniaeth a'r Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18 Mai 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.00

Hybrid, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 11.40

Hybrid, preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Wythnos Dwristiaeth Cymru

19 Mai 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Cofio Jim Griffiths

09.00 - 15.30

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30

Ymweliad allanol, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

20 Mai 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

21 Mai 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

22 Mai 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

23 Mai 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

13.30 - 14.10

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

Hybrid, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

24 Mai 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

09.00 - 10.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Tŷ Hywel

09.00 - 09.30

O bell, Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00

DIGWYDDIAD: Lansio Her yr Arctig 2023

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa ' Tyfu Blodau ar y Dociau’

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad blynyddol BHF Cymru

25 Mai 2022 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'This is Older' Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

09.00 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 11.45

Hybrid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Castell Rhiwperra

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 19.30

DIGWYDDIAD: BASW: Gwaith cymdeithasol arloesol yn seiliedig ar berthynas – amlygu arferion gorau yng Nghymru

26 Mai 2022 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

09.00 - 17.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Lleoliad Allanol

09.00 - 10.30

O bell, Prifat, Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 16.00

IRB(03-22), Bwrdd Taliadau - Lleoliad Allanol

10.05 - 14.30

Hybrid, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.30 - 15.00

Hybrid, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Committee Room 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Prifysgol Bangor: Lansio Myf.cymru

27 Mai 2022 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

28 Mai 2022 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: CHERISH

 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

11.00 - 12.00

DIGWYDDIAD: Gwasanaeth Coffa'r Llynges Fasnachol

29 Mai 2022 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

 

ARDDANGOSFA: CHERISH

30 Mai 2022 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

 

ARDDANGOSFA: CHERISH

31 Mai 2022 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Tyfu Blodau ar y Dociau

 

ARDDANGOSFA: CHERISH