Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Senedd
1 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dydd Gŵyl Dewi

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Hwyrol Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi

2 Mawrth 2023 DYDD IAU
08.00 - 09.30

DIGWYDDIAD: Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dydd NON

3 Mawrth 2023 DYDD GWENER


4 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


5 Mawrth 2023 DYDD SUL


6 Mawrth 2023 DYDD LLUN


7 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
09.00 - 16.30

DIGWYDDIAD: LeadHerShip

8 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cyfres Her y Dyfodol Aber 150

9 Mawrth 2023 DYDD IAU
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2023

10 Mawrth 2023 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

11 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


12 Mawrth 2023 DYDD SUL


13 Mawrth 2023 DYDD LLUN


14 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
10.00 - 12.00

DIGWYDDIAD: Busnes Cyfrifol ar Waith

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cerddoriaeth mewn Ysbytai a Gofal – Dathlu Pen-blwydd yn 75 a Rhwydweithio

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli!

15 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Llwybr Arfordir Cymru

16 Mawrth 2023 DYDD IAU
10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: CommuniTeas

17 Mawrth 2023 DYDD GWENER


18 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


19 Mawrth 2023 DYDD SUL


20 Mawrth 2023 DYDD LLUN
12.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Prosiect Perthyn

21 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Wythnos Waith Pedwar Diwrnod

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Prosiect Cyfeillion Gwrth-hiliaeth UNSAIN Cymru

22 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Lansio pecyn cymorth aflonyddu rhywiol TUC Cymru

15.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Rhapsodi - Athrylith Anghofiedig Dorothy Edwards

23 Mawrth 2023 DYDD IAU
16.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Coleg yr Iesu, Rhydychen

24 Mawrth 2023 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

25 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


26 Mawrth 2023 DYDD SUL


27 Mawrth 2023 DYDD LLUN


28 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Y Wallich: Iechyd Meddwl

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Medal Aur Tîm Cymru ar gyfer Dawnsio Cheer a Addaswyd i Bob Gallu

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathlu Blwyddyn Newydd y Cwrdiaid yn y Senedd

29 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: DEC Cymru: Apêl Ddyngarol Wcráin

30 Mawrth 2023 DYDD IAU
17.00 - 19.00

DIGWYDDIAD: Integreiddio Amlddiwylliannol a Rôl Diwylliant Cymru

31 Mawrth 2023 DYDD GWENER
10.00 - 11.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)