Calendr digwyddiadau
1 Mawrth 2020 DYDD SUL


2 Mawrth 2020 DYDD LLUN
10.00 - 12.00

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dydd Gŵyl Dewi Sant - Perfformiad gan gerddorion Ysgol Penglais yn Aberystwyth (Côr Penglais a Band Pres Penglais)

12.45 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 14.30

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

3 Mawrth 2020 DYDD MAWRTH
09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Gweithredu’r bleidlais i bobl ifanc 16 oed yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Gwasanaeth Cyhoeddus Dŵr Cymru

4 Mawrth 2020 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

Ymweliad Pwyllgor, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Lleoliad Allanol

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.25 - 12.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.40

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Cyflwr Iechyd Plant 2020

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Wythnos Ymwybyddiaeth o Anhwylderau Bwyta

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Gweddi Seneddol Gŵyl Dewi

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

5 Mawrth 2020 DYDD IAU
08.00 - 09.15

DIGWYDDIAD: Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Dewi

09.15 - 11.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.20 - 13.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.30 - 17.00

DIGWYDDIAD: Rownd Derfynol Siarad Cyhoeddus ESU

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Darlleniad cyhoeddus o ‘It’s Done’, sef darn o newyddiaduraeth gan Ian McEwan, cyn trafodaeth o dan gadeiryddiaeth Jenny Rathbone AC.

6 Mawrth 2020 DYDD GWENER


7 Mawrth 2020 DYDD SADWRN


8 Mawrth 2020 DYDD SUL


9 Mawrth 2020 DYDD LLUN
10.45 - 13.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Cymru'n Cofio 1914-1918

12.45 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 16.22

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10 Mawrth 2020 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.10

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.40 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Sgwrs am Hapchwarae yng Nghymru

13.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

11 Mawrth 2020 DYDD MERCHER
09.00 - 12.15

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – menywod a thrafnidiaeth

12.15 - 13.00

Preifat, Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.30 - 18.37

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Celf yn y Senedd

12 Mawrth 2020 DYDD IAU
09.00 - 11.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 17.00

DIGWYDDIAD: Fforwm Rhanbarthol Senedd Ieuenctid Ewrop 2020 – Rhanbarth De Cymru

09.15 - 14.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.20 - 12.55

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13 Mawrth 2020 DYDD GWENER


14 Mawrth 2020 DYDD SADWRN


15 Mawrth 2020 DYDD SUL


16 Mawrth 2020 DYDD LLUN
09.45 - 11.45

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.30 - 14.30

AC(5)2020(2), Comisiwn y Senedd - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.00 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.00 - 16.00

Cyfarfod preifat, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 15.10

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

17 Mawrth 2020 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18 Mawrth 2020 DYDD MERCHER
09.15 - 11.30

WEDI EI GANSLO - Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.20 - 10.40

WEDI EI GANSLO - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Preifat, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.45 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.30 - 12.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

19 Mawrth 2020 DYDD IAU
08.50 - 14.30

WEDI EI GANSLO - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 10.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

20 Mawrth 2020 DYDD GWENER


21 Mawrth 2020 DYDD SADWRN


22 Mawrth 2020 DYDD SUL


23 Mawrth 2020 DYDD LLUN
17.10 - 19.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

24 Mawrth 2020 DYDD MAWRTH
09.15 - 10.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

25 Mawrth 2020 DYDD MERCHER
13.30

WEDI EI GANSLO - Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

26 Mawrth 2020 DYDD IAU


27 Mawrth 2020 DYDD GWENER
13.30 - 14.13

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Drwy Fideo-gynhadledd

28 Mawrth 2020 DYDD SADWRN


29 Mawrth 2020 DYDD SUL


30 Mawrth 2020 DYDD LLUN


31 Mawrth 2020 DYDD MAWRTH
13.30

WEDI EI OHIRIO - Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd