Calendr digwyddiadau
1 Chwefror 2021 DYDD LLUN
08.30 - 12.40

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.00 - 13.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

11.00 - 12.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

2 Chwefror 2021 DYDD MAWRTH
09.00 - 12.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Fideo Gynhadledd Zoome

09.30 - 12.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Zoom

3 Chwefror 2021 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Zoom

14.00 - 15.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

4 Chwefror 2021 DYDD IAU
09.15 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 17.00

WEDI EI GANSLO - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

5 Chwefror 2021 DYDD GWENER


6 Chwefror 2021 DYDD SADWRN


7 Chwefror 2021 DYDD SUL


8 Chwefror 2021 DYDD LLUN
08.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.00 - 12.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

13.30

SC(5)2021(1), Comisiwn y Senedd - Lleoliad Allanol

9 Chwefror 2021 DYDD MAWRTH
09.00 - 12.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference via Zoom

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.00 - 14.30

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan - Y Siambr - Y Senedd

14.30

Y Cyfarfod Llawn - Zoom

10 Chwefror 2021 DYDD MERCHER
09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.00 - 17.38

Y Cyfarfod Llawn - Zoom

11 Chwefror 2021 DYDD IAU
10.00 - 12.00

Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.00 - 12.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.00 - 12.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

14.00 - 16.50

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12 Chwefror 2021 DYDD GWENER


13 Chwefror 2021 DYDD SADWRN


14 Chwefror 2021 DYDD SUL


15 Chwefror 2021 DYDD LLUN


16 Chwefror 2021 DYDD MAWRTH
11.00 - 12.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

17 Chwefror 2021 DYDD MERCHER
13.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Hyfforddi’r Hyfforddwr (Cyflwyniad yn Gymraeg)

19.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Hyfforddi’r Hyfforddwr (Cyflwyniad yn Saesneg)

18 Chwefror 2021 DYDD IAU
11.00 - 12.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

19 Chwefror 2021 DYDD GWENER


20 Chwefror 2021 DYDD SADWRN


21 Chwefror 2021 DYDD SUL


22 Chwefror 2021 DYDD LLUN
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.30

Cyfarfod preifat, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.00 - 13.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video Conference - Zoom

11.00 - 11.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Gymraeg)

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

16.00 - 16.50

DIGWYDDIAD: Hyfforddi’r Hyfforddwr –‘Y Senedd, etholiadau a fi’ (Cyflwyniad yn Gymraeg)

17.00 - 17.50

DIGWYDDIAD: Hyfforddi’r Hyfforddwr –‘Y Senedd, etholiadau a fi’ (Cyflwyniad yn Saesneg)

23 Chwefror 2021 DYDD MAWRTH
08.50 - 09.10

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd – ‘Dy Bleidlais gyntaf’ - addas i bobl Ifanc. (Cyflwyniad yn Gymraeg)

09.00 - 12.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Video conference via Zoom

09.30 - 12.00

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.00 - 12.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Zoom

18.00 - 18.45

DIGWYDDIAD: Y Senedd, etholiadau a fi - gweithdy yn addas i grwpiau ieuenctid. (Cyflwyniad yn Saesneg)

24 Chwefror 2021 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.45

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.45

Y Cyfarfod Llawn - Zoom

17.00 - 17.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Saesneg)

18.00 - 18.45

DIGWYDDIAD: Y Senedd, etholiadau a fi - gweithdy yn addas i grwpiau ieuenctid. (Cyflwyniad yn Gymraeg)

25 Chwefror 2021 DYDD IAU
08.50 - 09.10

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd - ‘Dy Bleidlais gyntaf’ - addas i bobl ifanc (Cyflwyniad yn Saesneg)

09.15 - 12.20

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 10.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Saesneg)

13.00 - 17.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.00

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

26 Chwefror 2021 DYDD GWENER
17.00 - 18.15

DIGWYDDIAD: Dewch i ddadlau: Ffug Etholiad i bobl ifanc - yn addas i bobl ifanc 15-25 oed.(Bydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn y Gymraeg a Saesneg)

27 Chwefror 2021 DYDD SADWRN
11.00 - 11.30

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Gymraeg)

28 Chwefror 2021 DYDD SUL