Calendr digwyddiadau
1 Chwefror 2020 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

2 Chwefror 2020 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

3 Chwefror 2020 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

10.15 - 12.35

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Abledd Cymru

13.00 - 16.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.15 - 16.00

Sesiwn gynllunio, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Pierhead Building, Pierhead Street, CF99 1SN

13.30 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Diabetes Math 1 – Dathlu llwyddiannau plant yng Nghymru sy’n byw gyda diabetes math 1

4 Chwefror 2020 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Arloesedd mewn Eiriolaeth Plant yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

5 Chwefror 2020 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.15 - 12.50

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 13.00

Stakeholder Event - Pierhead Building, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Pierhead Building, Pierhead Street, CF99 1SN

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Cynllun Strategol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Apêl Mawr y Daffodil

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

6 Chwefror 2020 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.40

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 13.00

DIGWYDDIAD: Wythnos Ymwybyddiaeth Trais Rhywiol

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.25 - 11.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Rhaglen fentora Cymru gyfan Llwybrau BAME i mewn i Fywyd Cyhoeddus– ‘ymgyrchu dros newid cymdeithasol’

7 Chwefror 2020 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

8 Chwefror 2020 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

9 Chwefror 2020 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

10 Chwefror 2020 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

09.30 - 12.35

Digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

12.45 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.33 - 14.58

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

11 Chwefror 2020 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.15

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dysgu o Ddatblygu Cymunedol Seiliedig ar Asedau: y rhaglen Buddsoddi Lleol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathlu Ymchwil Cymdeithas Sifil – Pennod Newydd

12 Chwefror 2020 DYDD MERCHER
09.15 - 11.45

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 12.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.25

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.45

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cystadleuaeth Sgiliau Cymru – Cystadleuaeth Fenter

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Sesiwn galw heibio’r Cynulliad i ddathlu’r elusen yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Chwefror 2020 DYDD IAU
09.05 - 11.15

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 15.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant

14 Chwefror 2020 DYDD GWENER
10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Lleoliad Allanol

15 Chwefror 2020 DYDD SADWRN


16 Chwefror 2020 DYDD SUL


17 Chwefror 2020 DYDD LLUN


18 Chwefror 2020 DYDD MAWRTH


19 Chwefror 2020 DYDD MERCHER
20 Chwefror 2020 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

21 Chwefror 2020 DYDD GWENER


22 Chwefror 2020 DYDD SADWRN


23 Chwefror 2020 DYDD SUL


24 Chwefror 2020 DYDD LLUN
10.00 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.45 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.30 - 15.50

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

25 Chwefror 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Gwasanaeth Pobl Ifanc a Digartrefedd Byddin yr Iachawdwriaeth, Tai Taf a Byddin yr Eglwys

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Diwrnod Clefydau Prin

26 Chwefror 2020 DYDD MERCHER
09.15 - 11.15

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Cinio Mawr 2020

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Gŵyl Ddewi

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Bywyd ar y Lefelau

27 Chwefror 2020 DYDD IAU
- 16.00

DIGWYDDIAD: Cyflwyniad i Gymdeithas Fwslimaidd Ahmadiyya ac Arddangosfa o’r Quran

09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.25 - 13.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.15 - 16.00

WRB (27), Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel

14.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Lansio Adroddiad Sgiliau a Llwyddiant Cyfleoedd Adeiladu Wallich (BOSS) – Adsefydlu Cyn-droseddwyr

28 Chwefror 2020 DYDD GWENER


29 Chwefror 2020 DYDD SADWRN
10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Mis Hanes LGBT+ - Pride Cymru yn Cyflwyno