Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Cynulliad
1 Rhagfyr 2018 DYDD SADWRN


2 Rhagfyr 2018 DYDD SUL


3 Rhagfyr 2018 DYDD LLUN
13.15 - 16.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.20

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

4 Rhagfyr 2018 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

5 Rhagfyr 2018 DYDD MERCHER
09.00 - 12.45

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.45 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 12.00

Ymweliad allano, Y Pwyllgor Cyllid - Lleoliad Allanol

11.00 - 12.15

Lansio - Preifat, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Lleoliad Allanol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

6 Rhagfyr 2018 DYDD IAU
09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 12.00

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Lleoliad Allanol

7 Rhagfyr 2018 DYDD GWENER
8 Rhagfyr 2018 DYDD SADWRN


9 Rhagfyr 2018 DYDD SUL


10 Rhagfyr 2018 DYDD LLUN
14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

11 Rhagfyr 2018 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

12 Rhagfyr 2018 DYDD MERCHER
09.15 - 11.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Rhagfyr 2018 DYDD IAU
09.00 - 12.00

WEDI EI GANSLO - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

Preifat, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14 Rhagfyr 2018 DYDD GWENER
15 Rhagfyr 2018 DYDD SADWRN


16 Rhagfyr 2018 DYDD SUL


17 Rhagfyr 2018 DYDD LLUN


18 Rhagfyr 2018 DYDD MAWRTH


19 Rhagfyr 2018 DYDD MERCHER


20 Rhagfyr 2018 DYDD IAU


21 Rhagfyr 2018 DYDD GWENER


22 Rhagfyr 2018 DYDD SADWRN


23 Rhagfyr 2018 DYDD SUL


24 Rhagfyr 2018 DYDD LLUN


25 Rhagfyr 2018 DYDD MAWRTH


26 Rhagfyr 2018 DYDD MERCHER


27 Rhagfyr 2018 DYDD IAU


28 Rhagfyr 2018 DYDD GWENER


29 Rhagfyr 2018 DYDD SADWRN


30 Rhagfyr 2018 DYDD SUL


31 Rhagfyr 2018 DYDD LLUN