Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Cynulliad
1 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
2 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


3 Tachwedd 2019 DYDD SUL


4 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
09.30 - 12.30

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.30

AC(5)2019(7), Comisiwn y Senedd - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

12.45 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 15.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

5 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

6 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 12.15

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.20

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

7 Tachwedd 2019 DYDD IAU
09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.20 - 11.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

8 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


9 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


10 Tachwedd 2019 DYDD SUL


11 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
10.00 - 12.05

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.45 - 16.15

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 08.58

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
09.20 - 11.50

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 11.40

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.35

Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

14 Tachwedd 2019 DYDD IAU
09.00 - 13.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 11.40

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 11.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Lleoliad Allanol

15 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


16 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


17 Tachwedd 2019 DYDD SUL


18 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
11.00 - 11.45

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.45 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

19 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 08.58

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

20 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 11.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 13.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

21 Tachwedd 2019 DYDD IAU
09.15 - 14.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 16.00

WRB (25), Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel

09.25 - 13.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 13.20

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

22 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
23 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


24 Tachwedd 2019 DYDD SUL


25 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
10.15 - 11.50

Preifat, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.45 - 16.15

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

26 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 08.45

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

27 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
08.50 - 11.20

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 11.48

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.35 - 13.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 11.30

Preifat, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Lleoliad Allanol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

28 Tachwedd 2019 DYDD IAU
10.00 - 15.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Lleoliad Allanol

10.00 - 13.00

Ymweliad Pwyllgor, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Lleoliad Allanol

29 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


30 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN